14 آذر، 1399

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

دپارتمان گوارش

...

رئیس دپارتمان

دکتر منوچهر خوشباطن

فوق تخصص گوارش و کبد

بالا