21 آذر، 1397

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

دپارتمان اورولوژی

...

رئیس دپارتمان

دکتر نقیب زاده

دندان پزشک


اعضای دپارتمان:


بالا