08 آذر، 1399

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

دپارتمان گوش،حلق و بینی

...

رئیس دپارتمان

دکتر مهرداد نهایی

متخصص گوش ، حلق ، بینی ، گلو و جراحی سر و گردن

بالا