15 آذر، 1399

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

دپارتمان زنان و مامائی

...

رئیس دپارتمان

دکتر شهلا دانایی

جراح و متخصص زنان و زایمان

رئیس دپارتمان زنان و زایمان بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

بالا