14 آذر، 1399

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

دپارتمان ارتوپدی

...

رئیس دپارتمان

دکتر علیرضا رحیمی ممقانی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی - فلوشیپ درد

مدیر عامل سازمان ورزش شهرداری تبریز و عضو هیئت مدیره بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

بالا