04 اسفند، 1397

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

دپارتمان ارتوپدی

...

رئیس دپارتمان

دکتر علیرضا رحیمی ممقانی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی - فلوشیپ درد

مدیر عامل سازمان ورزش شهرداری تبریز و عضو هیئت مدیره بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز


اعضای دپارتمان:


بالا