08 آذر، 1399

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

دپارتمان قلب و عروق

...

رئیس دپارتمان

دکتر صمد غفاری ، دکتر نادر جدیری و دکتر مهدی طلوعی

کاردیولوژیست - اینترونشنیست

بالا