08 آذر، 1399

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

دپارتمان آزمایشگاه

آزمایشگاه
آزمایشگاه بیمارستان ولیعصر تبریز در طبقه اول بیمارستان واقع شده است و دارای امکانات پیشرفته و روزآمد است و همچنین 24 ساعت در روز و در سه شیت در دسترس است و آماده ارائه بالاترین کیفیت به بازدید کننده محترم.
این آزمایشگاه شامل آسیب شناسی، سیتولوژی و تمام تشخیصی، پزشکی، بالینی، از جمله بیوشیمی، هماتولوژی، هورمون، میکروبیولوژی، تجزیه ادرار، انگل شناسی، سرولوژی، ایمونولوژی و بانک خون است.
واحد در حال حاضر اکثریت آزمایش های تخصصی بیمارستان را با کارکنان با تجربه و همچنین دستگاه های آزمایشگاهی مدرن اجرا می کند. 

مسئول فنی : دکتر مهناز اردی بازار 

مدیر داخلی : دکتر علی آرمی 

سوپروایزر :سحر موسی پور

...

رئیس دپارتمان

دکتر مهناز اردی بازار

پاتولوژیست

<p>پاتولوژیست مسئول فنی آزمایشگاه</p>

بالا