08 آذر، 1399

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

+0

تخت

2

اتاق

0

پرسنل

0

پرستار

رویدادها

تقدیر از پرسنل اتاق عمل بیمارستان ولیعصر تبریز به مناسبت گرامیداشت روز جهانی اتاق عمل

تقدیر از پرسنل اتاق عمل بیمارستان ولیعصر تبریز به مناسبت گرامیداشت روز جهانی اتاق عمل

1399-08-25 09:45:41

تصویربرداری در بیمارستان ولیعصر(عج)

تصویربرداری در بیمارستان ولیعصر(عج)

1399-07-19 12:33:41

دپارتمان رادیوتراپی بیمارستان ولیعصر(عج)

دپارتمان رادیوتراپی بیمارستان ولیعصر(عج)

1399-07-19 12:15:05

تقدیر دکتر شهرام دبیری ریاست بیمارستان ولیعصر(عج) تبریز از مدافعان امنیت

تقدیر دکتر شهرام دبیری ریاست بیمارستان ولیعصر(عج) تبریز از مدافعان امنیت

1399-07-19 12:01:53

پذیرش بیش از 10 هزار نفر در اورژانس بیمارستان

پذیرش بیش از 10 هزار نفر در اورژانس بیمارستان

1399-07-05 16:48:34

افزایش میزان تولد در بیمارستان

افزایش میزان تولد در بیمارستان

1399-07-05 16:47:25

بالا