نکات حین ترخیص

جهت ترخیص بیمار بعد از دستور ترخیص توسط پزشک، پرونده به واحد ترخیص فرستاده شده و امور لازم انجام می شود.

نکات حین ترخیص

جهت ترخیص بیمار بعد از دستور ترخیص توسط پزشک، پرونده به واحد ترخیص فرستاده شده و امور لازم انجام می شود.
این فرایند به طور معمول سه ساعت طول میکشد. بعد از انجام فرایند به بیمار اطلاع داده میشود که به واحد ترخیص مراجعه کند.بعد از انجام امور لازم، برگه ترخیص به بیمار یا همراه وی داده میشود به ارائه این برگه به بخش بستری بیمار شما میتواند مرخص گردد.
در صورت داشتن بیمه تکمیلی، حتما قبل از شروع فرایند ترخیص معرفی نامه خود را به واحد ترخیص واقع در طبقه اول ارائه نمایید.
مراقب باشید چیزی از وسایل خود را جانگذارید
رژیم غذایی گفته شده را رعایت کنید
داروهای خود را طبق دستور پزشکب مصرف کنید و از مصرف خودسرانه دارو بپرهیزید.
درصورت مشاهده موارد زیر سریعا با پزشک خود تماس ببگیرید و یا به اورژانس بیمارستان مراجعه کنید
تب بالا
خونریزی از محل زخم
ضعف و بیحالی شدید
خروج ترشحات بدبو از محل زخم
استفراغ شدید
کاهش سطح هوشیاری