بخش زنان و زایمان بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

واحد زنان و زایمان بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز دارای بخش های مختلفی جهت ارائه مراقبت های بهداشت زنان و مراقبت های زنان باردار (پره ناتال) می باشد.

بخش زنان و زایمان بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

واحد زنان و زایمان بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز دارای بخش های مختلفی جهت ارائه مراقبت های بهداشت زنان و مراقبت های زنان باردار (پره ناتال) می باشد. بخش جراحی زنان و زایمان با در اختیار داشتن تجهیزات پیشرفته برای درمان هر نوع بیماری زنان و تکنیک های درمان سرپایی و نیز تجهیزات مدرن جهت انجام مراحل زایمان تحت نظرمتخصصین زنان خدمات گسترده ای را به مراجعین و بیماران ارائه می نماید.

کلیه تست های غربالگری دوران بارداری، تست های سلامت جنین (NST) و تست تشخیص پارگی کیسه آب (AMNISURE) (بصورت 24ساعته) در بیمارستان انجام میشود. انواع جراحی های زنان با دستگاههای مردن لاپاراسکوپی انجام میگردد.

زایمان بدون درد

زایمان بدون درد در بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز که جزو پیشگامان این مهم بوده است در اتاقهای زایمان و تحت نظر پزشک زنان و پزشک بیهوشی انجام میگیرد. در این مجموعه خدماتی چون اپیدورال، استفاده ازگاز بی دردی، استفاده از داروهای کاهش درد بدون اثرجانبی برای جنین و مادر و سایر روشهای بی دردی انجام میشود.

رئیس بخش زنان و زایمان

دکتر شهلا دانایی

مطلبی در مورد رئیس بخش برای این قسمت درج شود

سرپرستار بخش

خانم خاکور

مطلبی درباره سرپرستار در این قسمت درج شود

خدمات

انجام مراقبت های بیماری زنان و زایمان های طبیعی و سزارین

توصیه های پزشکی

مطلبی برای این قسمت درج شود

مطلبی برای این قسمت درج شود

مطلبی برای این قسمت درج شود
مطلبی برای این قسمت درج شود
مطلبی برای این قسمت درج شود