بازدید سرکار خانم دکتر معصومه آقاپور علیشاهی از بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

سرکار خانم دکتر معصومه آقاپور علیشاهی ،نماینده مردم شریف شبستر
1395
آبان

سرکار خانم دکتر معصومه آقاپور علیشاهی، نماینده مردم شریف شبستر در مجلس شورای اسلامی، پیش از ظهر روز شنبه ۹۵/۸/۲۲ درجریان بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز، وجود این بیمارستان را بسیار بااهمیت و ارزشمند، و تجهیزات کم نظیر و در بعضی موارد بی نظیر آن را در سطح کشور، افتخاری برای منطقه و نعمتی در جهت خدمات درمانی عنوان کرد.
در این بازدید، بیماران مورد عیادت در بخش مراقبتهای ویژه و سایر بخشهای بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز، خوشنودی خود را درخصوص خدمات ارائه شده در این بیمارستان به نماینده محترم مردم شبستر اعلام داشتند.

آخرین اخبار