واحد تاسیسات بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

مطلبی برای این قسمت درج شود

تاسیسات بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریزدارای قسمت های زیرمی باشد:
1- موتورخانه اصلی مجهزبه دیگهای بخار، چیلرهای جذبی (ابارا مدل RCD 360) مبدل های حرارتی، برج خنک کننده شرکت ابارا مدل RCD 360، چیلرتراکمی با دو کمپرسور با توان موتور KW15 مدل ASSY 600، برج خنک کننده سه سلولی شرکت ابارا (مدل K3-PF-522 LNG ZR 34)، SCROL شرکت Compland 34 دستگاه هواسازاز نبرگ آلمان جهت تامین هوای تازه و فشار مثبت در بخشهای بیمارستان که برای سیستم های تهویه مطبوع کلیه قسمت های بیمارستان و بخشهای ویژه با قابلیت فیلترینگ مخصوص جهت ارسال و تخلیه هوا توسط اگزاست فن واقع در پشت بام استفاده میگردد، جهت گرمایش وسرمایش اتاقهای بستری از سیستم فن کوئل برای کنترل دما از سیستم BMS استفاده می شود.
2- مرکز گازهای طبی مجهز به دستگاه و مخزن پمپ خلاء مرکزی جهت بخشهای درمانی و مراکز تولید اکسیژن توسط اکسیژن سازهای شرکت NOAIR با ظرفیت KW30 و همچنین تعداد70 عدد سیلندر 20 لیتری جهت پشتیبانی از دستگاه تولید اکسیژن مرکزی در مواقع ضروری میباشد، است.
3- شبکه فاضلاب بیمارستان مجهز به تفکیک فاضلاب (عفونی، شیمیایی، عادی) قرار گرفته است. این مرکز در عمق 8 متری زیرزمین برای جلوگیری از بروز آلودگی قرار گرفته است.
4- مرکز استریل زباله (بی خطرسازی پسماند) در پارکینیگ بیمارستان مستقر و فعال می باشد. تمامی زباله های تفکیک شده وارد اتاقک پسماند و سپس بی خطرسازی انجام می شود و پسماندهای عادی بصورت روزانه از بیمارستان خارج می شود. پسماندهای شیمیایی و دارویی پس ازخروج از بیمارستان در محلی مناسب و خارج از بیمارستان عملیات بی خطر سازی انجام می گیرد.
5- تجهیزات لاندری مجهز به پیشرفته ترین دستگاههای شستشو با امکان استفاده از استریلرزاسیون و تفکیک لنژهای بیمار و ملحفه های بیمارستانی و ... به تفکیک و با رعایت استانداردهای ملزم است.