بخش کلینیک تخصصی

سلامتی و تندرستی بزرگترین نعمت پروردگار است و این سرمایه ایست که انسان می باید در طول زندگی آن را حفظ نماید

بخش کلینیک تخصصی

شامل: کلینیک داخلی، پوست، روانپزشکی، ارتوپدی، اطفال و نوزادان، انکولوژی، داخلی اعصاب، جراحی اعصاب، جراحی پلاستیک و زیبایی، جراحی عمومی، جراحی زنان، نفرولوژی، گوش و حلق و بینی، عروق محیطی (واریس) و ... هر روزه آمادگی پذیرش بیماران و مددجویان گرامی را با امکانات وسیع و گسترده و نیروی انسانی مجرب و آموزش دیده و پزشکان برجسته و حاذق را دارد.

رئیس بخش کلینیک تخصصی

نام و نام خانوادگی

مطلبی در مورد رئیس بخش برای این قسمت درج شود

سرپرستار بخش

نام و نام خانوادگی

مطلبی درباره سرپرستار در این قسمت درج شود