بخش کلینیک چک آپ

سلامتی و تندرستی بزرگترین نعمت پروردگار است و این سرمایه ایست که انسان می باید در طول زندگی آن را حفظ نماید

بخش کلینیک چک آپ

سلامتی و تندرستی بزرگترین نعمت پروردگار است و این سرمایه ایست که انسان می باید در طول زندگی آن را حفظ نماید.
رسالت اصلی دانش پزشکی در ابتدای چرخه درمان، پیشگیری از آغاز هر بیماری قبل از بروز آن است. امروزه مراحل پایش سلامت (چک آپ) نقش تعیین کننده و برجسته ای در جلوگیری از بروز علایم ناخوش آیند بیماری و درمان بسیار آن بیمار را دارد.
کلینیک چک آپ بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز با بهره گیری از پزشکان فوق تخصص و تخصص در زمینه های مختلف و استفاده از مدرنترین تجهیزات پزشکی به ارایه خدمات پیشرفته تشخیصی، بالینی و درمانی مطابق استانداردهای بین المللی می پردازد.
بیماران با مراجعه به این کلینیک می توانند کلیه سیستم های بدن خود را با صرف کمترین زمان ارزیابی کرده و از میزان سلامت خود مطلع شوند.
بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز با در اختیار داشتن امکانات وسیع و پزشکان حاذق در صورت وجود هرگونه اختلالی به اصلاح سریع آن اهتمام ورزیده و از ایجاد عوارض درآینده جلوگیری می نمایند.

رئیس بخش کلینیک چک آپ

نام و نام خانوادگی رئیس بخش

مطلبی در مورد رئیس بخش برای این قسمت درج شود

سرپرستار بخش

نام و نام خانوادگی

مطلبی درباره سرپرستار در این قسمت درج شود