بخش کلینیک نوزادان

واحد کودکان و نوزادان بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز با شروع سال 95 خدمات خود را به شرح زیر ارائه مینماید

واحد کودکان و نوزادان بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز با شروع سال 95 خدمات خود را به شرح زیر ارائه مینماید:

درمانگاه و اورژانس تخصصی شبانه روزی:

این واحد به عنوان تنها واحد اورژانس کودکان بخش خصوصی در شمالغرب کشور و با همکاری متخصصین مقیم کودکان و متخصصین اورژانس به شکل 24 ساعته دایر میباشد.

درمانگاه های فوق تخصصی:

این واحد در قالب کلینیک رشته های مختلف فوق تخصصی شروع بکار نموده است.

این واحد بزرگترین مرکز PICU شمالغرب کشور بوده و آماده پذیرش بیماران بدحال از تمامی نقاط کشور میباشد.

واحد برونکوسکوپی اطفال

این واحد بعنوان اولین واحد Trauma Center در شمالغرب کشور با همکاری رشته های مختلف کودکان، جراحی، اعصاب، جراحی وغز و اعصاب، گوش حلق بینی، اورولوژی و توراکس آماده پذیرش بیماران آسیب دیده ترومایی مانند تصادفات و حوادث میباشد.

بخش های رادیولوژی آزمایشگاه و داروخانه این بیمارستان بطور شبانه روزی خدمات مرکز را پشتیبانی خواهند کرد.

رئیس بخش کلینیک نوزادان

نام و نام خانوادگی

مطلبی در مورد رئیس بخش برای این قسمت درج شود

سرپرستار بخش

نام و نام خانوادگی

مطلبی درباره سرپرستار در این قسمت درج شود